Craspedites parakachpuricus (Gerasimov, 1969)

Upper Volgian

zone:  nodiger

Locality: Kashpir, Samara region

Size: 6,5 cm

                       
Hosted by uCoz