Lomonossovella lomonossovi (Vischniakov, 1882)

Middle volgian

zone:  virgatus - nikitini

Locality: Gorodischi, Uljanovsk region

Size: 7 cm

                        
Hosted by uCoz