Zaraiskites michalskii Mitta, 1993

Middle volgian

zone:  panderi

Locality: Uljanovsk region

Size of fragment: 5 cm

                        
Hosted by uCoz